Kas sina aitad oma töötajaid sama palju nagu nemad sind aitavad?

Shape Image One
Kas sina aitad oma töötajaid sama palju nagu nemad sind aitavad?

Kas sina aitad oma töötajaid sama palju nagu nemad sind aitavad?

Mõni aeg tagasi kohtusin ühe ettevõtte juhiga. Kuulates teda rääkimas, kuidas töötajad peavad pingutama ja ettevõtte käekäigust hoolima, hakkasin mõtlema: “aga huvitav, kas juht aitab oma töötajaid sama palju nagu ta ootab abi nendelt?”

Töösuhete raha ja tähenduse mõõde

Kui me vaatame töösuhteid ainult rahalises valguses, siis jah, töötajad saavad oma töö eest palka, kuid sama kehtib ka juhtide kohta. Töösuhted võib laias laastus jagada kaheks:

  • Rahaline mõõde: osapooled keskenduvad ainult rahalisele tasule. Mõlemad püüavad maksimeerida oma sissetulekuid, tehes ainult seda, mis on kokkulepitud tööülesannetes.
  • Tähenduslik mõõde: osapooled otsivad tööst ka muud väärtust kui raha. Nad püüavad panustada suurema eesmärgi nimel, otsides töö tähendust ja mõju.

Kui juhid keskenduksid ainult ametijuhendis kirjeldatud ülesannetele, näeksime kiiresti kvaliteedi langust ja meeskondade lagunemist. Enamik juhte siiski ei käitu nii – nad otsivad oma tööle tähendust ja püüdlevad millegi suurema nimel.

Kas töötajad töötavad ainult palga nimel?

Miks me siis eeldame, et töötajatele on oluline ainult palk? Paljud töötajad tunnevad, et nende töö peab olema tähenduslik. Juhid, kes näevad oma tööd tähenduslikus mõõtmes, peaksid sama võimaldama ka oma töötajatele. Töötajad võivad leida oma töös tähendust, kui seda neile õigesti näidata.

Juhi ja töötajate suhe: vastastikune abi

Proovime hetkeks raha võrrandist välja jätta. Töötajad tulevad igal hommikul tööle ja aitavad juhil saavutada tema eesmärke, mis sageli peegeldavad juhi võimekust ja tulevikuväljavaateid. Töötajate panus aitab juhil edukas olla ja tema karjääri edendada.

Nüüd kerkib aga küsimus: kas ja kuivõrd aitab juht oma töötajaid vastu? Kui juht näeb enda ülesandena ainult palga maksmist, unustab ta töö tähenduse. Töösuhete tähendus ei pea piirduma ainult maailma parandamisega, vaid võib tähendada ka kitsamalt kellegi aitamist.

Töötajate motiveerimine ja tähenduse loomine

Kui juht näitaks välja, et hindab oma töötajate panust ja pingutust, võiks see luua töötajatele sügavamat tähendust tööle. Juht võiks öelda: “te aitate mind!”. Ja siis küsida: “kuidas mina juhina saan teid vastu aidata?”.

Oluline on mõelda, mis töötajat lisaks palgale huvitab. Las ma pakun:

  1. Töörõõm – tunda töölkäimisest rõõmu
  2. Uute asjade õppimine – areneda, saada paremaks, liikuda edasi
  3. Hea meeskonnatunne – positiivne sisekliima, head ja läbipaistvad suhted meeskonnas
  4. Vabadus ja usaldus – õigus ise otsustada mingite asjade üle
  5. Töö tähendus – näha oma töö viljade mõju kellelegi

Need on iga inimese sisemised motivaatorid. Neile tähelepanu pöörates saab juht töötajaid aidata – luues hea töökeskkonna, võimaldades arengut ja usaldades töötajaid. Näidates, et töötajad aitavad juhti, ettevõtet ja kliente.

Kokkuvõtteks

Töötajate aitamine ja nende panuse väärtustamine loob sügavamat tähendust tööle ja parandab kogu ettevõtte tulemuslikkust. Juhid, kes näevad oma töös tähendust, peaksid sama pakkuma ka oma töötajatele. Selleks tuleb mõelda, kuidas luua töökeskkond, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja motiveerituna.

Kui töötajad tunnevad, et nende töö on oluline ja tähendusrikas, on nad valmis pingutama ja panustama rohkem. See toob kasu nii töötajatele, juhile kui ka kogu ettevõttele. Seega, küsi endalt: “kas sina aitad oma töötajaid sama palju nagu nemad sind aitavad?”

Kas ja kuidas sina aitad oma töötajaid?

Nüüd on sinu kord vastata küsimusele: kuidas sina juhina saad oma töötajaid aidata? Mõtle sellele ja leia viise, kuidas muuta töösuhted tähendusrikkamaks ja motiveerivamaks.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SEDA KA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.