Kuidas anda töötajatele tagasisidet, mis inspireerib ja toetab

Shape Image One
Kuidas anda töötajatele tagasisidet, mis inspireerib ja toetab

Kuidas anda töötajatele tagasisidet, mis inspireerib ja toetab

Tagasiside andmine töötajatele on oluline juhtimisoskus, mis nõuab peensusi ja tasakaalu autentsuse ning empaatia vahel. Juhtide jaoks on väljakutseks säilitada oma sõnumis ehedus, otsekohesus ja ausus, samal ajal olles kaastundlikud ja sõbralikud. See on eriti keeruline, kuna töötajate reaktsioonid võivad olla ettearvamatud. Oluline on, et töötajad ei tunneks end tagasiside saamisel tõrjutuna ega segaduses, kuna see võib mõjutada nende produktiivsust ja pühendumust tööle.

Psühholoogilise turvalisuse tagamine on koostöö alus. Amy Edmondsoni uurimus rõhutab empaatia ja kaastunde tähtsust töökohal. Turvaline keskkond lubab töötajatel avameelselt oma tundeid ja arvamusi väljendada ning soodustab eksperimenteerimist, mis on innovatsiooni jaoks kriitiline.

Avatud ja sõbraliku töökeskkonna loomine on iga organisatsiooni jaoks hädavajalik. Samas on konkreetse, kuid haavatava tagasiside andmine see, mis muudab juhi ja töötaja vahelise suhte sügavamaks ja lähedasemaks.

Tagasiside kuldreeglid hõlmavad head kuulamisoskust ja rohkem kiitmist kui kritiseerimist. Siiski kipuvad juhid alahindama oma mitteverbaalset suhtlusstiili, mis suunab kogu protsessi alateadlikul tasandil.

Tagasiside andmisel on oluline säilitada positiivne hoiak. Naeratus on oluline isegi telefoni teel tagasisidet andes, kuna see edastab positiivset energiat. Silmside hoidmine on samuti kriitiline, kuna see loob turvalisuse ja usalduse tunde. Juhi hääletoon peaks olema pehme ja sõbralik, kuna kõrgendatud hääletoon võib esile kutsuda “võitle või põgene” reaktsiooni.

Juhi kehahoiak peaks olema võimalikult vähedomineeriv, näiteks mitte ristamata käsi ja jalgu, ning julgustama avatust ja kaastunnet.

Haavatavuse näitamine juhtimises on võimas tööriist. Stanfordi Ülikooli uuring näitab, et ebaautentsete inimeste läheduses võib tõusta teiste inimeste vererõhk. Juhtidena peaksime tagasiside andmist nägema võimalusena avatud dialoogi loomiseks ja oma töötajate paremaks tundmaõppimiseks.

Juht peab meeles pidama, et ta ei pruugi teada kõike oma töötajate isiklikest eludest. Seetõttu on oluline olla empaatiline ja mõistev tagasisidet andes.

Küsimused mõtisklemiseks juhile:

1) Kuidas saan olla tagasisidet andes autentne ja samas kaastundlik?

2) Millised on viisid, kuidas ma saan parandada oma mitteverbaalset suhtlusstiili?

3) Kuidas ma saan luua turvalise ja avatud keskkonna, mis soodustab töötajate arengut ja innovatsiooni?

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SEDA KA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.