Juhtimise uus ajastu: kuidas luua pühendunud meeskondi

Shape Image One
Juhtimise uus ajastu: kuidas luua pühendunud meeskondi

Juhtimise uus ajastu: kuidas luua pühendunud meeskondi

Gallup, tuntud Ameerika uurimisfirma, mis nõustab juhtimisalaselt maailma tipporganisatsioone, avaldab igal aastal Töötajate Pühendumuse indeksi. Sellest tulenevad andmed, sealhulgas uuemad uuringud, pakuvad Eesti juhtidele olulist teavet:

1) Uuringud näitavad, et umbes 18% töötajatest Eestis on oma tööle täielikult pühendunud, tuues kirge ja lojaalsust oma töökohta. Need on inimesed, kes viivad ettevõtte edu ja arengu suunas.

2) Ligikaudu 60% töötajatest ei ole väga pühendunud. Need töötajad täidavad oma ülesandeid, kuid ei näita üles lisainitsiatiivi ega pühendumust ettevõtte heaoluks.

3) Umbes 22% töötajatest võivad olla oma juhtidele ja organisatsioonile vastu töötavad. Nad väljendavad oma rahulolematust ja võivad mõjutada ka teiste töötajate suhtumist.

Oluline on märkida, et töötajate pühendumuse puudumise peamine põhjus on sageli halvad või ebapiisavad suhted juhiga. Uued uuringud, näiteks Saksamaalt, on leidnud, et ligi 25% töötajatest on lahkunud töökohalt juhtimisprobleemide tõttu. Sellele vastandub fakt, et suur osa juhtidest peab end väga kompetentseks ja ei näe vajadust juhtimisoskuste täiendamiseks.

Siin tekib küsimus: kust juhid omandavad teadmisi töötajate väärtustamise ja tunnustamise kohta? Kuidas nad loovad hooliva, turvalise ja stressivaba töökeskkonna? Kuidas rakendada mitterahalisi motivatsioonimeetodeid ja arengut toetavaid strateegiaid?

Uuemad uuringud kinnitavad, et juhtimisoskused ei piirdu ainult ametialaste teadmistega. Iga juht peab omama ka empaatiavõimet – oskust näha oma töötajaid kui väärtuslikke ja arenguvõimelisi indiviide. Tõhus juhtimine nõuab pidevat õpet, täiendkoolitust ja toetust, et edendada töötajate heaolu ja arengut.

Gallupi uuemad uuringud näitavad, et ka juhtide pühendumustase on oluline. Kui juhid pole oma tööle pühendunud, on keeruline suurendada ka töötajate pühendumust ja töörõõmu. Siit tuleneb küsimus: kas kesk- ja esmataseme juhid saavad piisavalt tuge, tunnustust ja motivatsiooni oma ülemustelt?

Tõde on see, et ainult pühendunud juht suudab luua motiveeritud ja pühendunud meeskonna. Juhid, kes kohtlevad oma töötajaid ettevõtte kõige väärtuslikuma varana, on võimelised pakkuma tõelist tunnustust ja soodustama arenguvõimalusi. Organisatsioonid peaksid küsima endalt töötajate mittepühendumuse asemel hoopis juhtide mittepühendumuse kohta. Probleemi juured

võivad olla sügavamal, kui esmapilgul tundub.

Kokkuvõttes, tõhus juhtimine on pidev õppeprotsess, mis nõuab juhtidelt avatust, empaatiat ja pidevat enesearendamist. On aeg, et me kõik – juhid ja töötajad – mõistaksime selle olulisust ja panustaksime sellesse.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SEDA KA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.