Kuidas positiivne psühholoogia aitab juhina edu saavutada?

Shape Image One
Kuidas positiivne psühholoogia aitab juhina edu saavutada?

Kuidas positiivne psühholoogia aitab juhina edu saavutada?

Kas oled kunagi midagi kuulnud positiivsest psühholoogiast? Ja eriti veel juhtimises!

Positiivne psühholoogia on väga tõhus vahend, mis aitab võidelda negatiivse mõtteviisi, loobumise ja madala enesehinnanguga (sh juhi rollis töötades). Seda lähenemist kasutavad paljud tipporganisatsioonid ja edukad ettevõtjad, et hoida oma ettevõtte kultuur draamavaba, turvaline ning luua toetav ja ehtne keskkond. Minu arvates ei ole selle lähenemise omandamiseks vaja psühholoogia kraadi, vaid mõistmist, kuidas õnnetunde kultiveerimine võib tööpäeva märkimisväärselt mõjutada.

Positiivse psühholoogia põhitõdede rakendamine juhina võib tuua kaasa rahulolevama ja motiveerituma meeskonna ning seeläbi ka suurema produktiivsuse ja edu. Siin on kolm viisi, kuidas positiivne psühholoogia võib sind juhina aidata.

1. Praktiseeri tänutunnet

Minu kogemusel on töötajaid motiveerivad erinevad tegurid, kuid nad kõik soovivad tunda end väärtusliku ja vajalikuna. Tänutunde kultiveerimine töökohal aitab töötajatel keskenduda positiivsetele asjadele ja väikestele edasiminekutele. Juhid ja meeskonnaliidrid peaksid olema need, kes tutvustavad alluvatele tänulikkuse olulisust tööl. Selleks võib alustada iga koosolekut tänutundenoodil, avalikult tunnustada tublit töötajat või paluda osalejatel öelda kolleegide kohta midagi innustavat. Head sõnad võivad alateadlikult mõjutada kogu kollektiivi nägema klaasi pooltühja asemel pooleldi täitununa.

Kuidas rakendada tänutunnet praktikas:
  • Alustage koosolekut, küsides kõigilt osalejatelt midagi, mille eest nad on tänulikud.
  • Tunnustage avalikult tublit töötajat ja tema saavutusi.
  • Jagage kolleegidega positiivset tagasisidet, mida nad on teistelt saanud.

Uuringud on näidanud, et tänulikkuse väljendamine töökohal võib tõsta töötajate rahulolu, motivatsiooni ja töö efektiivsust. Näiteks tõi „Journal of Business and Psychology“ välja, et tänulikkus töökohal on seotud töötajate kõrgema töörahulolu ja tööga seotuse tasemega .

Lisaks, Positive Psychology Researchi uuringud on näidanud, et töötajad, kellel on kõrgem tänutunne, on suurema tõenäosusega rohkem motiveeritud ja teevad tööd parema meelega .

2. Väärtusta loomingulisust

Paljud organisatsioonid on otseselt või kaudselt seotud loominguga. Minu arvates loob turvaline ja avatud keskkond ideede ja mõtete väljendamiseks loomingulist energiat ja sellest tulenevat entusiasmi. See annab töötajatele võimaluse oma ideid ja mõtteid ettevõtte hüvanguks kasutada. Uuringud näitavad, et töötajad, kes avaldavad oma arvamust vabalt ja spontaanselt, tunnevad end rohkem vajalikuna ning panustavad seetõttu rohkem energiat, et oma võimekusega silma paista .

Kuidas väärtustada loomingulisust:
  • Korralda regulaarseid ajurünnakuid uute ideede leidmiseks.
  • Loo keskkond, kus töötajad tunnevad end turvaliselt oma ideid jagades.
  • Julgusta töötajaid tegelema loominguliste hobidega ja korralda ettevõtteüritusi, kus saab koos midagi luua.

Uuringud näitavad, et psühholoogiline turvalisus töökohal soodustab innovatsiooni ja loovust, kuna töötajad tunnevad end turvaliselt, et võtta riske ja jagada oma ideid . The Journal of Applied Behavioral Science’i uuring rõhutab, et kui töötajad tunnevad end psühholoogiliselt turvaliselt, on nad avatumad uutele ideedele ja panustavad rohkem organisatsiooni innovatsiooni .

3. Näita, et hoolid

Tänapäeva tööturul, kus inimesed ei püsi enam 20+ aastat samal töökohal, on oluline näidata töötajatele, et nende arengust hoolitakse. Olenemata sellest, kas panustad juhina meditatsiooniõpetajasse, kes aitab töötajate meeled rahulikuna hoida, tasud osa nende igakuisest jõusaalitasust või pakud motiveerivaid ja harivaid koolitusi, annab see töötajatele märku, et neist hoolitakse. Minu arvates õitsevad kõik suhted, mis põhinevad hoolimisel, andmisel ja üksteise täiendamisel. Sama kehtib ka töötaja-tööandja suhete kohta, mistõttu on igasse töötajasse panustamisel positiivsed tagajärjed.

Kuidas näidata, et hoolid:
  • Pakkuge töötajatele võimalusi enese arendamiseks ja õppimiseks.
  • Toetage nende füüsilist ja vaimset heaolu, näiteks spordiklubide liikmemaksude hüvitamise või meditatsioonipauside võimaldamisega.
  • Küsige regulaarselt tagasisidet ja näidake, et nende arvamus on oluline.

McKinsey & Co. pakub oma töötajatele igapäevaselt 20 minutit mediteerimiseks ja võimaldab igakuiselt osaleda erinevate meditatsiooniõpetajate juhendatud pausidel. See aitab neil kiire tööpäeva jooksul lõõgastuda ja keskenduda .

Uuringud on näidanud, et töötajad, kelle eest hoolitsetakse ja kes tunnevad, et nende heaolu on tööandja jaoks oluline, on motiveeritumad ja lojaalsemad .

Küsimused mõtisklemiseks juhile

1) Kuidas saan oma tiimis tänutunnet kultiveerida ja töötajaid tunnustada?

2) Kuidas saan luua keskkonna, kus loomingulisus on väärtustatud ja julgustatud?

3) Milliseid samme saan astuda, et näidata oma töötajatele, et ma tõesti hoolin neist ja nende arengust?

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SEDA KA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.